LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 43
Kategorię archiwalną dokumentacji, stanowiącej materiały archiwalne w postaci dokumentów mających znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej, oznacza się symbolem

A.
B.
C.
D.