LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 8
Dokument zawierający informację, której nadano klauzulę ściśle tajne, powinien posiadać oznaczenie

A.
B.
C.
D.