LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 23
Średnie natężenie oświetlenia na klawiaturze komputera powinno wynosić

A.
B.
C.
D.