LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZE艃 2013

Pytanie nr 32
Pierwsza pomoc przy poparzeniu pierwszego stopnia polega na

A.
B.
C.
D.