LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 9
Który z opisów najlepiej charakteryzuje preparat galenowy o łacińskiej nazwie extractum fluidum?

A.
B.
C.
D.