LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 33
W jakim maksymalnym czasie od momentu złożenia recepty w aptece należy wykonać lek, jeżeli na tej recepcie jest adnotacja "cito"?

A.
B.
C.
D.