LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 16
Której z wymienionych danych, dotyczących pełnoletniego pacjenta, nie musi zawierać prawidłowo wystawiona recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków ma być wydany z obniżoną odpłatnością?

A.
B.
C.
D.