LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 41
Jaką substancję należy zastosować wykonując załączoną receptę?
A.
B.
C.
D.