LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 11
Które z wymienionych antybiotyków mają mechanizm działania polegający na hamowaniu syntezy ściany komórki bakteryjnej?

A.
B.
C.
D.