LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 46
Jakie działanie wykazuje kwas acetylosalicylowy w jednorazowej dawce dobowej 75 mg?

A.
B.
C.
D.