LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 4
Który z wymienionych leków występuje zarówno w postaci tabletek doustnych oraz w postaci żelu lub maści?

A.
B.
C.
D.