LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 46
Dla kt贸rej z wymienionych grup lek贸w charakterystyczna jest struktura chemiczna przedstawiona na rysunku?
A.
B.
C.
D.