LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Jakie jest działanie gotowego preparatu o składzie określonym w ramce?
A.
B.
C.
D.