LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Jakie działanie wykazują estry kwasu izowalerianowego?

A.
B.
C.
D.