LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 3
Które z wymienionych substancji zawiera Oleum Jecoris Aselli?

A.
B.
C.
D.