LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 22
Schemat jakiego aparatu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.