LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Na podstawie podanego rysunku, określ rozmieszczenie warstw w wypełnionym perkolatorze podczas przetwarzania surowca roślinnego.
A.
B.
C.
D.