LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Co oznacza zamieszczenie na recepcie, przy zapisanym leku, adnotacji "NZ"?

A.
B.
C.
D.