LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Jak długo od otwarcia opakowania można bezpiecznie stosować krople do oczu z konserwantem, jeżeli producent nie zastrzeże inaczej?

A.
B.
C.
D.