LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 37
Kiedy należy zażywać Acidum alendronicum?

A.
B.
C.
D.