LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Jaką ilość leku w ml należy podać jednorazowo pacjentowi, zgodnie z informacją zapisaną na recepcie?
A.
B.
C.
D.