LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 18
W jakiej postaci należy przygotować wodny wyciąg z surowca roślinnego zawierającego glikozydy nasercowe, zgodnie z FP?

A.
B.
C.
D.