LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Który z wymienionych sposobów postępowania jest właściwy, aby z nasion lnu uzyskać klarowną postać leku, zawierającego największą ilość korzystnie działających substancji czynnych?

A.
B.
C.
D.