LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 37
Pacjent kupił w aptece przedstawiony na zdjęciu surowiec zielarski i poprosił o informację w jakiej postaci go stosować. Jaki preparat galenowy należy wykonać w warunkach domowych, aby uzyskać w nim jak największą zawartość związków czynnych?
A.
B.
C.
D.