LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 36
Jak powinny być zapakowane czopki recepturowe sporządzone przy użyciu unguatora?

A.
B.
C.
D.