LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
Przy obliczaniu całkowitego kosztu leku recepturowego sporządzanego w aptece nie uwzględnia się ceny

A.
B.
C.
D.