LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 43
Ze względu na ryzyko dla płodu, dla kobiety w ciąży pracującej w aptece najbardziej niebezpieczne jest wykonywanie leków zawierających

A.
B.
C.
D.