LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Na które z wymienionych zagrożeń jest szczególnie narażony farmaceuta, jeśli nie zachowa wymaganych środków bezpieczeństwa wykonując lek zapisany na zamieszczonej recepcie?
A.
B.
C.
D.