LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 33
W którym z wymienionych terminów można najwcześniej przekazać do utylizacji próbkę archiwalną leku o dacie produkcji 01.05.2012 i dacie ważności 01.05.2013, zgodnie z przepisem przytoczonym w ramce?
A.
B.
C.
D.