LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 49
Jak należy postąpić w dniu 01.12.2013 z lekiem z wykazu B znajdującym się w aptece, któremu 30.11.2013 kończy się termin ważności?

A.
B.
C.
D.