LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Wskaż, który z surowców farmaceutycznych może stanowić zagrożenie pożarowe przy wykonywaniu przedstawionej recepty.
A.
B.
C.
D.