LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 16
Jak zapobiec niezgodności recepturowej przy wykonywaniu leku zapisanego na recepcie?
A.
B.
C.
D.