LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 18
Osoba przygotowująca lek recepturowy rozbiła zlewkę i duży fragment szkła wbiła w dłoń. W jaki sposób należy udzielić jej pierwszej pomocy, przed konsultacją z lekarzem?

A.
B.
C.
D.