LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Na którym rysunku przedstawiono łaźnię wodną?
A.
B.
C.
D.