LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 14
Jeśli lek należy przechowywać w chłodnym miejscu, to zgodnie z informacją zawartą w Farmakopei Polskiej IX konieczne jest zapewnienie temperatury przechowywania

A.
B.
C.
D.