LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 17
Co oznacza termin taksa laborum?

A.
B.
C.
D.