LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 14
Które z wymienionych zdarzeń jest zdarzeniem prawnym?

A.
B.
C.
D.