LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Według Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest

A.
B.
C.
D.