LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 19
Akt administracyjny, który nie tworzy, nie zmienia ani nie uchyla stosunku administracyjnoprawnego, lecz stwierdza istniejący wcześniej stan prawny, jednak dopiero z chwilą jego wydania można realizować wynikające z niego prawa i obowiązki, to akt

A.
B.
C.
D.