LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 6
Przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości w drodze umowy sprzedaży następuje przez

A.
B.
C.
D.