LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 42
Pochodnym sposobem nabycia prawa własności rzeczy jest jej

A.
B.
C.
D.