LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 26
Dyrektor przedsiębiorstwa poinformował pisemnie swoich pracowników o terminie zebrania.. Podana informacja jest informacją

A.
B.
C.
D.