LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 36
Przedmiot, na którym utrwalona jest treść informacji, to

A.
B.
C.
D.