LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Organem powołanym do kontroli i nadzoru na działalnością spółdzielni jest

A.
B.
C.
D.