LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 48
Wynik najczęściej występujący w badanej grupie, to

A.
B.
C.
D.