LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 39
Zgodnie z Kodeksem sp贸艂ek handlowych, organem prowadz膮cym sprawy sp贸艂ki akcyjnej oraz reprezentuj膮cym j膮 na zewn膮trz jest

A.
B.
C.
D.