LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 44
Zapisanie kwoty operacji gospodarczej na koncie "Rachunek bieżący" po stronie Ma, nazywa się

A.
B.
C.
D.