LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 47
Obroty debetowe konta "Kasa" wynoszą 5 000 zł a obroty kredytowe 2 000 zł. Saldo końcowe tego konta oznacza, że w kasie

A.
B.
C.
D.