LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 21
Analiza, która polega na ustaleniu stopnia wzrostu lub spadku wielkości badanego zjawiska w stosunku do wielkości podstawowej, przeprowadzana jest za pomocą wskaźników

A.
B.
C.
D.