LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Zdolność jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań określa wskaźnik

A.
B.
C.
D.